WSPIERAMY SPORTOWĄ POLSKĘ

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Zmieniamy się w KLUB SPORTOWA POLSKA!

Zmieniamy się w KLUB SPORTOWA POLSKA!

Dołącz do programu „budujemy Sportową Polskę” i pokaż sportowe oblicze swojej gminy!

Dołącz do programu „budujemy Sportową Polskę” i pokaż sportowe oblicze swojej gminy!

Zmieniamy się w KLUB SPORTOWA POLSKA!

Zmieniamy się w KLUB SPORTOWA POLSKA!

Dołącz do programu „budujemy Sportową Polskę” i pokaż sportowe oblicze swojej gminy!

Dołącz do programu „budujemy Sportową Polskę” i pokaż sportowe oblicze swojej gminy!

Zgłoś swój udział
czlonkowie
Piotr Jakubiak
93-231 Łódź, ul. Lodowa 99 tel.: 42 649-29-05, www.dywilan.pl
czlonkowie
Anna Polaniecka
Bodys Sp. z o.o., 04-832 Warszawa ul. Patriotów 174
czlonkowie
Marek Zdziebłowski
Acrux Sp. z o.o., 04-832 Warszawa ul. Patriotów 174
czlonkowie
Dominik Suwiński
PWB Media Sp. z o.o., 04-832 Warszawa ul. Patriotów 174
czlonkowie
Bogdan Grala
GolBox, www.golbox.pl
czlonkowie
Dariusz Kurowski
Ecophon w Polsce, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
czlonkowie
Jacek Kulpeksza
ul. Żmudzka 9/7, 51-354 Wrocław
czlonkowie
Rafał Topolski
34-436 Maniowy, woj. Małopolskie ul. Ks A. Siudy 11, Tel.: +48 603 999 722
czlonkowie
Paweł Burdziakowski
Selena S.A., ul. Wyscigowa 56E 53-012 Wroclaw
czlonkowie
Radosław Koelner
RAWLPLUG (Koelner Polska S.A.)Kwidzyńska 63, 51-416 Wrocław
czlonkowie
Janusz Komurkiewicz
FAKRO Sp. z o.o., ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
czlonkowie
Marzena Kern-Michalczuk
ELPLAST + Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój
czlonkowie
Artur Kiowski
AKSBUD System Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 8, 46-040 Schodnia
czlonkowie
Piotr Olewiński
Novol Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9 62-052 Komorniki
czlonkowie
Barbara Bungo
BSG Sp. z o. o., ul. Struga 20 95-100 Zgierz
czlonkowie
Filip Nowakowski
Novol Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9 62-052 Komorniki
czlonkowie
Adam Józefowicz
Creator Sp. z o.o., ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław
czlonkowie
Aleks Bartkowiak
BTProject Profesjonalne Tory Rowerowe. ul.Leszka 21, 61-062 Poznań
czlonkowie
Małgorzata Szewczyk
Klimor Sp. z o.o., Sp. K., Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia
czlonkowie
Paweł Olewiński
Novol Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9 62-052 Komorniki
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Wicko
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto i Gmina Pieńsk
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Wilkowice
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto Racibórz
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Wąwolnica
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Osiek
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto Pruszków
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto Chełm
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto Łomianki
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Olszówka
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Kraśniczyn
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto i Gmina Prabuty
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Iwonicz-Zdrój
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Ksawerów
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Starostwo Powiatowe w Grajewie
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto i Gmina Zbąszynek
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Śliwice
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Brwinów

NIK podała raport dotyczący programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport na temat orlików wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". Okazuje się, że sam plan został zrealizowany dość pomyślnie, a wybudowane boiska niemal w całości znajdują się w dobrym stanie technicznym. Brakuje jednak regularnych kontroli wybudowanych orlików.

Najważniejszym celem programu "Moje Boisko-Orlik 2012" było rozszerzenie infrastruktury sportowej, głównie przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo dostęp do niej miał być darmowy. Program był skierowany do samorządów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa oraz samorządów wojewódzkich.

Ministerstwo Sportu i Turystyki udostępniało darmowy projekt architektoniczny, który dopasowywano do warunków miejsca, gdzie miał powstać orlik. Samorząd, będący inwestorem zajmował się kwestią przetargową oraz wybierał wykonawcę robót budowlanych. Z programu "Moje Boisko-Orlik 2012" skorzystało 67 proc. gmin w Polsce. Te, które się na niego nie zdecydowały, jako główne powody podawały: brak środków własnych samorządów (37 proc.), zbyt duże koszty utrzymania obiektu (26 proc.), posiadanie podobnych obiektów (22 proc.) oraz brak odpowiedniej lokalizacji (15 proc.). Wydatki na orliki wahały się od 850 tys. do prawie 1,5 mln zł.

NIK skontrolowała, w jakim stanie są istniejące orliki, czy gminy przeznaczają odpowiednie środki na ich utrzymanie, czy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, czy zatrudniają trenera (animatora) oraz czy korzystanie z obiektu jest darmowe. Jak podaje NIK, gminy w dostatecznym stopniu utrzymywały wybudowane obiekty w ramach wspomnianego programu, przeznaczają jednak na orliki wymagane środki finansowe. Okazuje się, że roczne wydatki w latach 2013-2016 na jeden sportowy obiekt wynoszą około 30 tys. zł, w tym 16 tys. zł na bieżące utrzymanie, a 14 tys. zł na wynagrodzenia dla animatorów. Z 15 skontrolowanych obiektów, tylko jeden z nich miał zły stan nawierzchni, przez co nie mógł być używany. Pozostałe były w dobrej kondycji, choć niektóre elementy wymagały wymiany, jak np. siatka ogrodzeniowa czy piłkochwyty.

NIK zauważyła również, że ponad połowa skontrolowanych gmin nie przeprowadziła okresowych obowiązkowych kontroli stanu technicznego orlików. Brak systematycznych inspekcji może spowodować to, iż w przypadku pogorszenia kondycji sportowych obiektów samorządy nie będą w stanie podjąć skutecznych i szybkich działań. NIK uważa również, że zaplecza sanitarno-szatniowe wciąż w zbyt małym stopniu są dopasowane do osób niepełnosprawnych, szczególnie dla tych, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie orliki były jednak ogólnodostępne, bez konieczności wnoszenia opłaty. Wykorzystywano je również zgodnie z przeznaczeniem, a na 14 z nich zatrudniano odpowiednich animatorów, organizujących zajęcia sportowe.

Podsumowując, gminy w przeważającej większości poprawnie utrzymywały orliki. Zapewniały im niezbędne środki finansowe, zatrudniały animatorów. Korzystać z nich mogli bezpłatnie wszyscy mieszkańcy, w każdym wieku. Skontrolowane orliki znajdowały się w dobrym stanie technicznym, jednak połowa wizytowanych gmin nie sprawdzała stanu technicznego sportowych obiektów, choć leżało to w ich obowiązku. Nadzór nad nimi jest jednak konieczny, gdyż w przypadku jego pogorszenia samorządy nie będą w stanie podejmować skutecznych i szybkich działań. Gminy powinny także dostosować zaplecza sanitarno-szatniowe do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W sumie dzięki programowi "Moje Boisko-Orlik" latach 2008-2012 wybudowano 2604 nowoczesne kompleksy boisk sportowych w 1664 gminach (67 proc. wszystkich gmin w Polsce). Z budżetu państwa przeznaczono na nie 970 mln zł. 

źródło: www.sport.onet.pl
foto: strona internetowa MSiT (msport.gov.pl)